EU Persondataforordningen (GDPR) kommer!

Det er uden tvivl en stor udfordring for de fleste virksomheder, når EU’s persondataforordning træder i kraft i maj næste år. EU General Data Protection Regulation (GDPR) eller ”Persondataforordningen” er et nyt regelsæt der skal beskytte individer i forbindelse med virksomheders udnyttelse af personhenførbar data og information. Kravene er høje og for de fleste virksomheder er der en stor opgave …