EU Persondataforordningen (GDPR) kommer!

Det er uden tvivl en stor udfordring for de fleste virksomheder, når EU’s persondataforordning træder i kraft i maj næste år. EU General Data Protection Regulation (GDPR) eller ”Persondataforordningen” er et nyt regelsæt der skal beskytte individer i forbindelse med virksomheders udnyttelse af personhenførbar data og information. Kravene er høje og for de fleste virksomheder er der en stor opgave …

Gør medarbejderne til foregangsmænd for Compliance…

I anerkendelsen af, at brugerne er nøglen til at opnå virksomhedens compliance mål, bliver det pludseligt klart, at en compliance-kultur altid er at foretrække frem for en mere traditionel compliance praksis. Dette er ikke et udtryk for at Compliance – i den tekniske forstand – ikke er vigtigt; compliance-krav er i sin natur ufravigelige. Men de virksomheder, der har opnået …