Gør medarbejderne til foregangsmænd for Compliance…

I anerkendelsen af, at brugerne er nøglen til at opnå virksomhedens compliance mål, bliver det pludseligt klart, at en compliance-kultur altid er at foretrække frem for en mere traditionel compliance praksis. Dette er ikke et udtryk for at Compliance – i den tekniske forstand – ikke er vigtigt; compliance-krav er i sin natur ufravigelige. Men de virksomheder, der har opnået at skabe en god compliance-kultur, vil have nemmere ved at nå sine compliance mål.

Compliance-kulturen kan ses som et modenheds-stadie, hvor virksomheden kan begynde at anvende de samme mekanismer – herunder god governance praksis – proaktivt til at udvikle sin forretning; øge produktiviteten, begrænse antallet af fejl, og styrke væksten.

Hvordan ved man om man har en god compliance kultur? Som så mange gange før er svaret at finde hos brugerne. Opfatter dine brugere, at dine tiltag på governance området besværliggør deres hverdag og øger den tid de skal bruge på ”administrative, ikke-værdiskabende opgaver”? Så er der noget at gå i gang med.

En god governance praksis belaster ikke brugerne, men er brugerens hjælp til at tage de rigtige beslutninger og nå sine mål.

Compliance-kulturen er en tankegang som kan være svær at forholde sig til i den traditionelt ledede virksomhed. Det er ikke et spørgsmål om at vælge det ene eller det andet; den centralt styrede compliance praksis eller den en mere ”loose” compliance-kultur. Erfaringen viser, at en compliance-kultur er et modenhedsstadie der bygger ovenpå en god og stram governance og compliance praksis. Og dette er attraktivt for de fleste i en fremtid med EU persondataforordning og stigende compliance krav i de fleste brancher. Den gode nyhed er, at det er muligt at komme igang relativt hurtigt, hvis der planlægges og eksekveres med det rette mål i sigte.

I den lille tabel nedenfor, er oplistet en række ”forskelligheder”, der kan være inspiration til at starte udviklingen af en Compliance-kultur i din virksomhed.

Dette er 3. artikel i en række artikler om compliance-kultur. Du kan læse de øvrige artikler på www.procurati.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *